КОНТАКТ

International School of Skopje

Меѓународно училиште Скопје

Орце Николов бр. 155a

Скопје, Република Северна Македонија

078 443 975
078 443 178
078 443 972

СТАПИ ВО КОНТАКТ